Aktívny

Krátkodobé výmenné pobyty so skupinou žiakov v Španielsku

V dňoch 25.-29. marca sa Základná škola Ing. O. Kožucha zúčastnila vzdelávacej mobility žiakov v mestečku Villa Rodona(Španielsko)

Stretnutie absolvovali šiesti žiaci. Boli ubytovaný v hostiteľských rodinách, čo im umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy.

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť Antológiu rozprávok a legiend. Žiaci prezentovali rôzne rozprávky, ktoré si vopred pripravili a predviedli ich svojim kamarátom a veľmi ich to všetkých zaujalo. Základom však bolo kooperatívne vyučovanie.

© 2020 Szkoła Podstawowa w Długiem