Aktívny

Druhé nadnárodné projektové stretnutie

Nadnárodné  stretnutie na Slovensku 12. až 15. apríl 2018

 

Erasmus +

 

Projekt :   „Once Upon A Time… European Children All Together”

 

  1. Nadnárodné stretnutie na Slovensku  v našej škole  sa uskutočnilo v dňoch 12. až 15. apríla 2018
  2. Zúčastnilo sa ňom spolu 14  učiteľov, 3  zo Španielska, 3  z Talianska,  5 učitelia zo Slovenska a tiež 3 učitelia z Poľska.
  3. Program: privítanie v našej škole so zaujímavým programom, stretnutie s pánom primátorom J. Voľným, prehliadka mesta a radnice nášho mesta, príprava metód na zlepšenie čítania a čitateľskej gramotnosti, návšteva historickej Levoče týkajúcej sa našej legendy o Bielej Pani z Levoče, program pre žiakov z partnerských krajín a iné úlohy v priebehu projektu.
© 2020 Szkoła Podstawowa w Długiem