Aktívny

Prvé nadnárodné projektové stretnutie

Erazmus+ Poľsko

Projekt : „Once Upon A Time… European Children All Together”

 1. Nadnárodné stretnutie v Poľsku v Szkole Podstawowej v Długiem sa uskutočnilo v dňoch 5. až 8.10.2017.
 2. Zúčastnilo sa ňom spolu 8 učiteľov, 3 zo Španielska, 3 z Talianska, 2 učitelia zo Slovenska a tiež učitelia
  z Poľska.
 3. Program: výber loga, maskota, program pre žiakov v Taliansku a úlohy v priebehu projektu.

 

Nadnárodné  projektové stretnutie v Poľsku v  Szkole Podstawowej v  Długiem sa uskutočnilo v dňoch 5. až 8.10.2017. 

Program – pracovná návšteva Poľska

Privítanie školou v Dlugie (vlajky, pesnička)

 • Program  – vystúpenia detí a príhovor p. riaditeľky
 • Pracovné stretnutie – prezentácia škôl zúčastnených krajín, výber loga a maskota projektu
 • Návšteva starej školy s aktivitami
 • Pracovný obed s primátorkou

Videli sme : Zámok Kameniec, spoznanie miestnych  legiend Krosno: Jedná sa o niekdajšie stredoveké opevnené mesto, centrum obchodu s plátnom, súknom, či uhorským vínom, je to mesto v Podkarpatskom vojvodstve Ľudová skola v Žarnovcu , ako sa niekedy učilo v 19. ast.

Riešili sa a aktivity so žiakmi , ktoré sa uskutočnia v Taliansku, bolo vybrané logo a maskot projektu.

 • Pracovná večera

 

7.10.2017

 • Pracovné rokovanie o náležitostiach projektu
 • Pracovný obed
 • Návšteva historickej pamiatky v Kameniec

Riešili sa a aktivity so žiakmi , ktoré sa uskutočnia v Taliansku, bolo vybrané logo a maskot projektu.

 

© 2020 Szkoła Podstawowa w Długiem