Aktywny

II Spotkanie Projektowe

II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

Spišská Nová Ves – Słowacja

W dniach 12 – 15 kwietnia 2018 r. odbyło się II międzynarodowe spotkanie koordynatorów oraz nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu Erasmus +. Dyrektor oraz dwaj nauczyciele z naszej szkoły przebywali na Słowacji w mieście Spišská Nová Ves. Wizyta miała charakter roboczy. Uczestnicy spotkania bardzo pracowicie i owocnie spędzili dwa dni pobytu (pierwszy i ostatni dzień przeznaczone były na przyjazdy i wyjazdy nauczycieli).

Pierwszego dnia goście z Włoch, Katalonii i Polski zostali uroczyście powitani w słowackiej szkole. Obejrzeliśmy imponujące występy uczniów, którzy wykazali się różnorodnymi talentami: wokalnymi, muzycznymi, tanecznymi, sportowymi. Po niezwykle ciepłym powitaniu i zapoznaniu się ze specyfiką szkoły zabraliśmy się do pracy. Najpierw podsumowano i omówiono dotychczasowe działania projektowe. Poszczególne szkoły prezentowały prace dzieci dotyczące projektowych legend: Polska – „Legenda o smoku wawelskim” oraz „Prządki”. Słowacja Levočská biela pani”, „Janko Hraško”, Włochy – „I gigante et Maya”, „Pesce lucente”, a Hiszpania – „La llegenda de Sant Jordi” oraz „El Patufet”.

W piątek zostaliśmy też zaproszeni do ratusza, umiejscowionego w pięknym zabytkowym budynku, na spotkanie z burmistrzem miasta Spišská Nová Ves. Zostaliśmy przyjęci „po królewsku”, gdyż słowacki ceremoniał związany z przyjmowaniem gości jest bardzo podniosły i uroczysty. Naszą obecność w ratuszu potwierdziły symboliczne wpisy do pamiątkowej księgi. W drodze powrotnej do szkoły mieliśmy okazję odbyć spacer po jednym z największych placów na Słowacji- Placu Ratuszowym. Zwiedziliśmy także rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia Maryi Dziewicy z drugiej połowy XIV wieku. Jego wieża o wysokości 87 metrów jest najwyższa na Słowacji. Udało nam się wejść na taras widokowy wieży.

Popołudnie piątkowe zajęła dyskusja nad metodami nauczania czytania i czytania ze zrozumieniem. Nauczyciele ze Słowacji podzielili się swoimi doświadczeniami, zaprezentowali metody, które wykorzystują w pracy ze swoimi uczniami. Niektóre pomysły okazały się bardzo ciekawe.

Drugiego dnia rozpoczęto pracę od przygotowania ankiet dla uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej, które zostaną przeprowadzone w czerwcu 2018 r. Zaplanowano także działania na najbliższy okres oraz sposoby ich realizacji. Powstanie m.in. przewodnik interaktywny „Najpiękniejsze miejsca w regionie i legendy z nimi związane” oraz zeszyt metodyczny dla nauczycieli zawierający efektywne metody nauczania czytania. Dyskutowano także nad II wizytą partnerską, która została zaplanowana w październiku 2018 r. na Słowacji.

Oprócz pracy, znaleziono też odrobinę czasu na odpoczynek oraz zwiedzanie najbliższych okolic. Uczestniczyliśmy w wycieczce do Levočy. Jest to miasto powiatowe w historycznym regionie Spisz. Levoča obfituje w zabytki. W całości jest zachowane jej stare miasto na planie nieregularnego owalu, otoczone murami obronnymi. Obejrzeliśmy piękny, trójnawowy gotycki kościół farny pw. świętego Jakuba , który znajduje się w centrum rynku. Symbolem miasta jest pierwotnie gotycki Ratusz, później przebudowany na styl późnorenesansowy. Przy Ratuszu stoi pręgierz– kuta „klatka hańby” z 1600 r. Imponujące są również znaczne fragmenty murów obronnych z XIV – XVIII, liczących pierwotnie blisko 2,5 km długości z sześcioma basztami i trzema bramami: Koszycką, Menhardzką i Polską. Na wzgórzu, 2 km na północ od centrum Levočy, znajduje się sanktuarium maryjne Mariánska hora – najpopularniejszy cel pielgrzymek słowackich katolików. 3 lipca 1995 Jan Paweł II celebrował tam mszę dla 650 tysięcy wiernych. Miejsca, które obejrzeliśmy są związane z legendą słowiańską „Levočská biela pani”, która jest objęta projektem.

 

© 2020 Szkoła Podstawowa w Długiem