Activo

“Once Upon A Time… European Children All Together”.

La comprensió lectora és clau en les destreses a primària. Gràcies a aquesta habilitat, és possible adquirir coneixements i millorar les competències bàsiques. La lectura i la comprensió lectora són destreses bàsiques que es desenvolupen en les diferents matèries de l’escola. També estan incloses en el currículum europeu. Recents estudis mostren que els joves europeus tenen gran dificultats en la lectura i en la comprensió lectora i una baixa motivació pel gust per la lectura. Aquest problema suposa encara un repte més gran per als estudiants amb resultats baixos. Els exposa a una exclusió social per manca d’aquestes destreses bàsiques.

Per aquesta raó, la nostra escola, conjuntament amb una escola de Dlugie (Polònia), una escola de Martinsicuro (Itàlia) i una escola de Spisska Nova Ves (Eslovàquia), hem elaborat un projecte anomenat “Once Upon A Time… European Children All Together”. Els objectius principals d’aquest projecte són el desenvolupament de competències lingüístiques com la lectura, l’explicació de contes, la dramatització o escriptura d’històries, la millora de la motivació del gust per la lectura, l’aprenentatge compartit, l’intercanvi d’experiències, la millora de l’oferta escolar i la qualitat de la feina, enriquint els mètodes d’ensenyament i resolent problemes com la manca de tolerància, la poca imaginació, comportament antisocial, baixa motivació per la lectura, discriminació d’estudians, addiccions tecnològiques i violència a les escoles.

Al voltant de 3000 participants participaran en el projecte (directament o indirecta). El projecte està adreçat a estudiants, mestres, famílies i la comunitat local. El projecte no només activarà els bons estudiants, sinó també els que tenen dificultats. Els baixos resultats dels estudiants tenen influència en el seu èxit, educació, creativitat i emprenedoria. Aquests aspectes poden desembocar en un risc de tenir dificultats per trobar feina, un nivell econòmic baix en el futur i fer que la seva participació en la vida social, cultural, econòmica i democràtica sigui molt més difícil.

Aquestes 4 escoles europees han decidit disminuir aquest risc i millorar la lectura i la comprensió lectora donant aquestes eines bàsiques, activant-les durant totes les etapes del projecte, promocionant la responsabilitat de ciutadà europeu i també millorant la llengua estrangera i les competències digitals.

S’ha establert una àmplia varietat d’activitats que motivaràn els estudiants per buscar contes i llegendes,  per conèixer textos d’altres cultures europees, analitzant textos per tal de veure’n les diferències i les semblances. Totes aquestes activitats donaran als estudiants l’oportunitat d’organitzar les seves pròpies idees, desenvolupant la seva creativitat i independència i millorar les destreses lingüístiques en les llengües pròpies de cada país i la llengua estrangera.

© 2021 Szkoła Podstawowa w Długiem